Algemene voorwaarden

 

 

Algemeen

 • Schoon wasgoed dient in een schone krat of mand te worden aangeleverd
 • Uw wasgoed zal in een rookvrije omgeving gestreken worden
 • Strijkservice Irma behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren
 • Afspraken worden per e-mail, Whats app of telefonisch gemaakt en schriftelijk bevestigd.
 • Betaling geschiedt contant bij aflevering.

 

Wasgoed

 • Uw was wordt volgens de labelvoorschriften gestreken, wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om.
 • Indien kledingstukken niet van labelvoorschriften zijn voorzien, graag per e-mail of schriftelijk de instructies doorgeven.
 • Alle ingeleverde was wordt gestreken, inclusief de eventuele aanwezigheid van vlekken, gaten, etcetera. 
 • Gelieve kledinghangers mee te geven voor items die u een opgehangen terug wilt ontvangen.
 • Bijzonderheden m.b.t. het strijkgoed dienen vooraf aangegeven te worden

 

Schade

 • Strijkservice Irma is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed tenzij dit te wijten is aan opzet en/of grove schuld door Strijkservice Irma.
 • Mocht Strijkservice Irma aansprakelijk worden gesteld voor schade aan strijkgoed, dan dient een aankoopbon te worden voorgelegd en zal in overleg een compensatieregeling worden getroffen. Maximaal €50,- per beschadigde item

 

Tips

 • Controleer van te voren of zakken leeg zijn.
 • Hang / berg uw gestreken wasgoed direct op, dit voorkomt kreukels